Skip to main content

Historiek

Van SIT...

Op 21 december 1990 vaardigde de Vlaamse Regering het "besluit houdende de coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging" uit. Dit besluit moest de coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging bij zwaar zorgbehoevende patiënten mogelijk maken, onder andere via de oprichting van de Samenwerkingsinitiatieven Thuisverzorging (SIT's). Het besluit vormt dan ook meteen de basis voor het bestaan van de SIT's. 

Op 7 april 1998 nam de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging. De wijziging vergemakkelijkte de realisatie van de SIT's in de praktijk. De SIT's kregen zowel qua omkadering, inhoudelijk als financieel een betere ondersteuning. Vanaf dat moment startte de oprichting van heel wat SIT's in de praktijk.

In 2002 werd vanuit de Federale overheid beslist dat elke SIT erkend kon worden als GDT, geïntegreerde dienst voor thuisverzorging.

Naar SEL...

Sinds de uitvaardiging van het Eerstelijnsdecreet in 2004 kwam de omvorming van de SIT's naar de SEL's (Samenwerkingsinitiatief in de EersteLijnsgezondheidszorg) meer en meer ter sprake. Sinds 1 januari 2010 is deze omvorming een feit. De regelgeving betreffende de SIT's verviel op 31 december 2009 wat dus het einde betekende van de SIT's.

Op 19 december 2008 vaardigde de Vlaamse Regering het Besluit betreffende de SEL's uit. Dit besluit bepaalt de modaliteiten ter uitvoering van het Eerstelijnsdecreet. Het stelt dat de SEL's erkend kunnen worden vanaf 1 januari 2010. De zorgregio van het SEL komt overeen met de zorgregio van de GDT, dus elke SEL wordt erkend als GDT.

SEL-folder

Naar Eerstelijnszones... 

Vanaf medio 2020 zullen zorg- en welzijnswerkers nauwer met elkaar samenwerken en afspraken maken in zogeheten eerstelijnszones van één of een paar gemeenten groot. In totaal komen er 60 eerstelijnszones in Vlaanderen. Momenteel zitten we in een overgangsfase tussen SEL en eerstelijnszone. .
Voor meer informatie ga naar: www.eerstelijnszone.be


Premium Drupal Themes by Adaptivethemes