Skip to main content

GDT

Naast de Vlaamse regelgeving is er Federale regelgeving die waakt over de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en de ondersteuning die de patiënt doorheen het zorgproces krijgt. De GDT kijkt toe op de praktische organisatie van een overleg waarop de zorg rond de zwaar zorgbehoevende patiënt in de thuissituatie wordt georganiseerd en zorgt voor de financiële tegemoetkomingen die de zorgverleners krijgen voor deelname aan dit overleg.

KB erkenning GDT 8 juli 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging.

Verordening 28 juli 2003

Verordening van 28 juli 2003 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

KB 14 mei 2003

Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

KB 16 november 2005

Koninklijk Besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

MB 18 november 2005

Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven art. 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes