Skip to main content

SEL-opdrachten

Samengevat komen deze SEL- opdrachten neer op:

  •  Bewaken van de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan en de evaluatie van het zelfzorgvermogen.
  • Patiënt, mantelzorger en/ of zijn zorg- of hulpverleners voor de organisatie van een multidisciplinair overleg doorverwijzen naar een overlegorganisator. Een zorgplan wordt naar aanleiding van een multidisciplinair overleg opgemaakt. Het SEL houdt toezicht op de organisatie van dit multidisciplinair overleg en organiseert het zo nodig zelf.
  • Het ondersteunen van de initiatiefnemers van de eerstelijnszone
  • De huidige samenwerkingsovereenkomsten met de ziekenhuizen, woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf opvolgen om het zorgcontinuüm te verzekeren. De overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd;
  • Het actief bekendmaken van www.desocialekaart.be bij zorgaanbieders in de regio
  • Het ondersteunen van zorgverstrekkers om opgenomen te worden in de databank van de website www.desocialekaart.be;
  • Adviesverlening aan Vlaamse overheid.
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes