Skip to main content

GDT-opdrachten

Ook een GDT heeft een aantal opdrachten.

1. Waken over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het ganse zorgproces t.o.v. de zorgverstrekker en patiënt met het oog op een coherent, toegankelijk en een aan de patiënt aangepast zorgaanbod.

2. Samenwerking tussen leden bevorderen o.m. door het optimaliseren van informatie-uitwisseling tussen leden door o.a. het organiseren van informatie- en coördinatievergaderingen of door het ter beschikking stellen van administratieve en technische ondersteuning.

3. Waken over de praktische organisatie en het ondersteunen van zorgverleners bij hun verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging en meer in het bijzonder bij:

  • De evaluatie van de zelfredzaamheid patiënt;
  • De uitwerking en opvolging zorgplan;
  • De taakafspraken tussen zorgverstrekkers;
  • Het multidisciplinair overleg.

4. Registratie van de verstrekkingen (verzamelstaten per kalenderkwartaal)

5. Intensief samenwerken met de in de zorgzone gevestigde gezondheidsvoorzieningen.

6. Rol van administratief coördinator en partner bij projecten o.a. de zorgvernieuwingsprojecten Protocol III en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes